En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.
Vi börjar ca kl.12.45.