En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa – en liten stund med Jesus

18.30 Fika.
19.00 Nattvard, Lovsång och bön, möjlighet till ljuständning och personlig förbön