En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson, Henrik Wentzel, Ulrika Sundbom.
Global utblick.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika för alla efter gudstjänsten.

13.00 Bönesamling en trappa ner.