En växande gemenskap med Gud och varandra

Tisdagsgemenskap

Lovsång, fika, bibelsamtal och bön.

Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl. 18.00. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15. Till dessa kvällar är alla välkomna och du behöver inte anmäla dig i förväg. Huvudansvariga ledare är Hélène Boëthius och Rose-Marie Engström