En växande gemenskap med Gud och varandra

Tisdagsgemenskap

Lovsång, fika, bibelsamtal och bön.

Öppen Husgrupp på tisdagar får ny form och nytt namn i och med höststarten 5 september. Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl.18.00-18.30. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.
Detta är öppna samlingar dit alla är välkomna och du behöver inte anmäla dig i förväg.
Huvudansvariga ledare är Hélène Boëthius och Rose-Marie Engström.