En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommarhusgrupp

Sommarhusgrupp i kyrkan.
Vi samlas kl. 19.00, läser bibeln tillsammans, samtalar och ber.
Ingen föranmälan krävs.