En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med live-utsändning

Välkommen till kyrkan igen! Elin Harrysson predikar.

Denna gudstjänst kan du också delta i via Facebook.

Vi har plats för 50 deltagare. Om det kommer fler kan vi ordna en separat smågruppsgudstjänst.

När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra, håller rekommenderade avstånd och stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.