En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågruppsgudstjänster (föranmälan)

Vi firar gudstjänst i smågrupper. Delta kl. 11.00 digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan.
Kl 17.00 är det sinnesrogudstjänst i smågrupper.
Anmäl dig till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och vilken tid du vill vara med.

Söndagsklubb utomhus. Samling utanför kyrkan kl. 11.00.