En växande gemenskap med Gud och varandra

Digitalt församlingsmöte

Församlingsmöte via Zoom. Länk till mötet mejlas till församlingsmedlemmar några dagar i förväg.