En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågruppsgudstjänst. Obs! anmälan

Vi firar gudstjänst i smågrupper på max 8 personer. Delta digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan. Är du intresserad så är det viktigt att du anmäler dig till info@kvibro.se. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och om det är någon av tiderna som inte fungerar för dig.
De digitala gudstjänsterna är kl. 11.00 och de fysiska kl. 11.00 och 17.00.

OBS! ingen öppen kyrka denna söndag.