En växande gemenskap med Gud och varandra

Årsmöte Equmenia Brommaplan

Equmenia Brommaplan är församlingens barn- och ungdomsförening. Du som är medlem är förstås välkommen men också du som tycker det är viktigt att barn och unga har en plats i kyrkan och församlingen.

Mötet genomförs digitalt.
Motioner till årsmötet ska skickas in senast 24 januari.
Handlingar såsom verksamhetsberättelse och medlemsstatistik skickas ut i förväg.