En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Del 3 i predikoserien om TRONS GRUNDER ”SONEN – Jesus Kristus”.
David Fouladi, Elin Lagerhäll, Rose-Marie Engström, Joel Almroth m.fl.

Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.