En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Pilgrimens sju nyckelord – Bekymmerslöshet.

Kaffe från 16:15.