En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med installation

Installation av Elin Harrysson och Karin Andersson.

Elin Harrysson, Gudrun Jerresand, Johanna Boije.

Söndagsklubb, Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.