En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 6 och 7.
Fika från 16.15.