En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i ekumeniska böneveckan

Predikan: Janna Bäcklund från Västerleds församling.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe