En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 5 – Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.