En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

4:e advent.
Bertil och Anna Forsberg, Joel Almroth.
Kyrkfika.