En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 2 – Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.