En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst med predikan av Klas Eriksson.

Söndagsklubb och kyrkfika.