En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Observera tiden! Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 1 – Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.