En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Kvällens tema är Ödmjukhet.
Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 16 och det serveras fika efteråt.