En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv blivit ohanterliga.

ObsI inget fika