En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Han ger mig ny kraft. Kaffe från 16.15. Sinnesrosamtal efter gudstjänsten.