En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: Självrannsakan.
Fika från 16:15