En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Pilgrimens sju nyckelord – Förlåtelse. Kaffe från 16.15.