En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Den kämpande tron.
Predikan: Ragnhild Franzén.
Dessutom: Söndagsklubb och Teens.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.