En växande gemenskap med Gud och varandra

Stortonår i Immanuelskyrkan

Teens deltar på Stortonår i Immanuelskyrkan Stockholm.

Se https://equmenia.se/kalender/stortonar-4/