En växande gemenskap med Gud och varandra

Samlingsgudstjänst med nattvard

Glimtar inför höstens verksamhet.
Avtackning av Klas Eriksson. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.