En växande gemenskap med Gud och varandra

Samlingsgudstjänst med nattvard

Upptakt för hösten i Kyrkan vid Brommaplan. Mats Backholm predikar. Församlingens ordförande Lennart Wårdh leder gudstjänsten och Larsåke W Persson leder nattvarden.
Barnen är välkomna till Söndagsklubben och efter gudstjänsten är alla välkomna att stanna på kyrkfika!