En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Larsåke W Persson predikar över dagens tema Nådens gåvor.
Det blir barnvälsignelse samt terminsstart för Söndagsklubb och Teens.
… och efteråt är alla välkomna att stanna på kyrkfika!