En växande gemenskap med Gud och varandra

Öppen kyrka

I sommar är kyrkan öppen under söndagseftermiddagarna mellan kl. 16 och 18. 
Vi sjunger lovsång och ber mellan ca 16:15 och 17:30.