En växande gemenskap med Gud och varandra

Missionsgudstjänst med Utblick och nattvard

Medverkande: Gudrun Jerresand, Tomas Engström, Rose-Marie Engström.

Kyrkkaffe.