En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Medverkande: Folke Pettersson, Elin Harrysson, Ulrika Sundbom.
Söndagsklubb. Teens.
Kyrkkaffe.