En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa – en liten stund med Jesus

Nattvard, bön och lovsång.

Möjlighet till ljuständning och personlig förbön.