En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa – en liten stund med Jesus

Lovsång och bön, nattvard och möjlighet till personlig förbön.