En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi vill att alla ska känna sig välkomna, oavsett ålder.
Tema: Påskens vittnen.
Gudstjänsten live-sänds Facebook kl.11 och kan ses på hemsidan i efterhand.