En växande gemenskap med Gud och varandra

Utflykt med alla åldrar

Efter gudstjänst med alla åldrar. Samling på parkeringen vid Bromma Folkhögskola. Därifrån promenad till ängen vid Judarn där vi grillar och leker.