En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Kristus är uppstånden!
Vi firar påskdagens gudstjänst tillsammans om än med fysiskt avstånd.
Ulf Rickardsson leder gudstjänsten, Elin Harrysson predikar och Rose-Marie Engström leder sång och musik.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.