En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Del 7 i predikoserien om TRONS GRUNDER ”Kyrkan – Kristi kropp på jorden”.
David Fouladi, Gudrun Jerresand, Olivia Salomonsson m.fl.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.