En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågruppsgudstjänst. Obs! anmälan

Vi firar gudstjänst i smågrupper på max 8 personer. Delta digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan. Är du intresserad så är det viktigt att du anmäler dig till info@kvibro.se. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och om det är någon av tiderna som inte fungerar för dig.
Både de digitala och de fysiska gudstjänsterna är kl. 11.00.
Digital söndagsklubb kl. 11.00.
OBS! ingen öppen kyrka denna söndag men Sinnesrogudstjänst i smågrupper kl. 17.00.