En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Tema: Guds hus.
Medverkande: Elin Harrysson, Klas Eriksson, Eva Holmin Eriksson m.fl.

Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.