En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Välkommen till en gudstjänst med globalt perspektiv!
Predikan av Ulrika Morazan, biträdande internationell chef i Equmeniakyrkan.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan och Youtube i efterhand.