En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk fredsgudstjänst

Nyårsdagen 1 januari
17.00 Ekumenisk Nyårsgudstjänst från S:t Birgitta kyrka.
Kan ses live eller efteråt via svenskakyrkan.se/vasterled