En växande gemenskap med Gud och varandra

Förinspelad andakt

Andakt med Hélène Boëthius.

Andakten finns på hemsidan och Facebook från kl. 10.00.