En växande gemenskap med Gud och varandra

Samling vid krubban – förinspelad andakt

Julafton – vi plockar fram julkrubban och sjunger någon julsång.

Andakten finns på hemsidan och Facebook från kl. 10.00.