En växande gemenskap med Gud och varandra

Skapelsetid

Ann Westblom låter oss utforska skapande utifrån tema skapelse. Vi kommer skapa utifrån naturmaterial. Inga förkunskaper krävs. Fika från 18.30.