En växande gemenskap med Gud och varandra

Pre-Teens och Teens

17.00 Pre-Teens – Utelek
19.00 Teens – Fotoutmaning