En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Jessica Sunnerdahl, Rose-Marie Engström, Margareth Harris.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.