En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med utblick

Klas Eriksson och Eva Holmin Eriksson.
Insamling till församlingens missionär.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.