En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Tema: Den gode herden. Predikan: Elsa Cronhjort.

Dessutom: Söndagsklubb. Efter gudstjänsten: Kyrkfika.